Kaksitoista perinnettä

Nar-Anon perheryhmien 12 perinnettä

1. Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla, sillä henkilökohtainen toipuminen riippuu yhtenäisyydestä. 

2. Ryhmämme tarkoitusta varten on olemassa vain yksi perusarvovalta: rakastava Jumala sellaisena kuin hän saattaa ilmaista itsensä ryhmäomatunnossamme. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita, he eivät hallitse. 

3. Kun addiktien läheiset kokoontuvat yhteen saadakseen tukea toisiltaan, he voivat kutsua ryhmäänsä Nar-Anon-perheryhmäksi, elleivät he ole ryhmänä sitoutuneet muihin tahoihin. Ainoa jäsenyysvaatimus on läheisen tai ystävän addiktio.

4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi asioissa, jotka vaikuttavat toiseen ryhmään tai koko Nar-Anoniin tai NA:han. 

5. Jokaisen Nar-Anon-perheryhmän ainoa tarkoitus on auttaa addiktien läheisiä. Teemme tämän noudattamalla itse Nar-Anonin kahtatoista askelta sekä rohkaisemalla ja ymmärtämällä addiktia. Toivotamme addiktien läheiset tervetulleiksi ryhmään ja lohdutamme heitä. 

6. Perheryhmämme ei tulisi milloinkaan taata tai rahoittaa mitään ulkopuolista hanketta tai lainata sille nimeään, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat kiistat etäännyttäisi meitä hengellisestä päätarkoituksestamme. Vaikka olemme erillinen kokonaisuus, meidän tulisi aina tehdä yhteistyötä NA:n kanssa.

7. Jokaisen Nar-Anon-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. 

8. Nar-Anonin tulisi aina säilyä ei-ammatillisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä. 

9. Nar-Anonia sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat.

10. Nar-Anon-perheryhmät eivät ota kantaa ulkopuolisiin asioihin. Siksi nimemme ei saisi koskaan tulla vedetyksi mukaan julkisiin kiistoihin. 

11. Näkyvyytemme julkisuudessa perustuu pikemmin vetovoimaan kuin houkutteluun. Meidän tulee aina esiintyä nimettöminä lehdistössä, radiossa, televisiossa ja elokuvissa. Erityisen tarkasti meidän tulee suojella kaikkien NA:n jäsenten nimettömyyttä. 

12. Nimettömyys on kaikkien perinteidemme hengellinen perusta ja se muistuttaa meitä aina siitä, että meidän on asetettava periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

 

Ota yhteyttä

Sähköposti

info@nar-anon.fi